יום ראשון, 17 באוגוסט 2014

היסטוריה אפשר ללמוד מהשווקים וממלחמות, מי שלא ילמד יידון לחזור עליה

באפריל 1973 הכריז דדו, אז הרמטכ"ל על כוננות שנקראה "כוננות כחול לבן". מילואים גוייסו, טנקים ותותחים קודמו, הצבא היה בכוננות גבוהה, ו...כלום לא קרה. כזכור לנו המלחמה עצמה פרצה כמה חודשים אחר-כך, כשאף אחד לא ציפה לה.

יום חמישי, 7 באוגוסט 2014

לאיזו אסכולה שייכת קרנית פלוג?

בואו נקרא את זה תחילה

"מתחילת 2011 ניכרת מגמת האטה בקצב הצמיחה של התוצר, והחל מהמחצית השנייה של 2013 ההאטה בולטת יותר בקצב הצמיחה של התוצר העסקי....בצריכה הפרטית ניכרה חולשה, והאינדיקציות ביחס לעוצמתה היו מעורבות. נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון של 2014 מורים כי סך הצריכה הפרטית נותר יציב בהשוואה לרבעון הקודם, כתוצאה מעלייה קלה בצריכת מוצרים בני קיימא ומקיפאון בצריכה השוטפת. קיפאון בצריכה השוטפת הוא אירוע חריג המעיד על חששות מפגיעה מתמשכת בהכנסות...ההשקעות בנכסים קבועים פחתו. במרוצת הרבעון הראשון של השנה התכווצה ההשקעה בנכסים קבועים בשיעור של כ-15%....האינפלציה ירדה, בהובלת מחירי המוצרים הסחירים על רקע הייסוף בשער החליפין והאינפלציה הנמוכה בחו"ל. מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי במחצית הראשונה, ובניכוי עונתיות הוא ירד ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.5% בלבד, כלומר בשיעור נמוך מגבולו התחתון של יעד האינפלציה – 1.0%.